zobrazení nebo odstranění historie procházení v microsoft edge

Vaše historie procházení jsou informace, které si Microsoft Edge během procházení webu pamatuje a které ukládá na váš počítač (včetně hesel, údajů zadaných do formulářů a navštívených webů).

Pokud chcete zobrazit historii procházení, vyberte Centrum > Historie. Pokud chcete historii odstranit, vyberte Vymazat celou historii, pak zvolte typy dat nebo soubory, které chcete z počítače odebrat, a vyberte Vymazat.

Co se odstraní, když odstraníte historii procházení webu

Typy informací / Co se odstraní:
– Historie procházení / Seznam navštívených webů, včetně těch často navštěvovaných
– Soubory cookie a data webu / Informace, které stránky ukládají do počítače, aby si zapamatoval vaše předvolby, jako jsou přihlašovací údaje nebo vaše umístění.
– Data a soubory v mezipaměti / Kopie stránek, obrázků a dalšího mediálního obsahu uloženého na vašem počítači. Prohlížeč používá tyto kopie k rychlejšímu načtení obsahu při vaší příští návštěvě těchto stránek.
– Historie stahování / Seznam souborů, které jste stáhli z webu. Smaže se jenom seznam, ne konkrétní stažené soubory.
– Data ve formuláři / Informace, které jste doplnili do formulářů, třeba vaše e-mailová nebo poštovní adresa.
– Hesla / Hesla, která jste uložili pro weby.
– Licence médií / Licence obsahu PlayReady/Digital Rights Management.
– Výjimky automaticky otevíraných oken / Seznam webů, kterým jste výslovně povolili automaticky otevírat okna
– Oprávnění k poloze / Seznam webů, kterým jste výslovně povolili zachytit jejich polohu
– Oprávnění pro režim na celou obrazovku / Seznam webů, kterým jste výslovně povolili se automaticky otevřít v celoobrazovkovém režimu
– Oprávnění kompatibility / Seznam webů, kterým jste výslovně povolili se automaticky otevřít v Internet Exploreru

Windows 10 Mobile

Vaše historie procházení jsou informace, které si Microsoft Edge během procházení webu pamatuje a které ukládá do vašeho zařízení (včetně hesel, údajů zadaných do formulářů a navštívených webů).

Pokud chcete zobrazit historii procházení, vyberte Další akce > Centrum > Historie. Pokud chcete historii odstranit, vyberte Smazat celou historii hledání a pak zvolte typy dat nebo souborů, které chcete z počítače odebrat. Nakonec vyberte Vymazat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *