åtgärda problem med inloggning till xbox-appen

Åtgärda problem med inloggning till Xbox-appen

Här är några tips om du har problem med att logga in på Xbox-appen.
Kontrollera att du är ansluten till Internet.
Gå till Xbox.com och logga in för att kontrollera att Xbox-tjänsten fungerar och att du inte har några problem med ditt konto.
På din dator väljer du Start > Inställningar > Tid och språk. Under Datum och tid kontrollerar du att inställningen Ange tid automatiskt är aktiverad.


Om ingen av de andra alternativen fungerar kan du gå till Start > Inställningar > Konton och hitta det Microsoft-konto som du använde för att logga in på Xbox-appen. Välj sedan Ta bort. Gå därefter tillbaka till Xbox-appen och logga in med det Microsoft-konto du just tog bort.

åtgärda problem med inloggning till xbox-appen
åtgärda problem med inloggning till xbox-appen

Se till att din Xbox One är påslagen och ansluten till samma nät som din Windows 10-dator. Om den är påslagen och ansluten till samma nätverk kan du behöva ange IP-adressen till Xbox One. Du hittar IP-adressen till Xbox One genom att gå till Settings, välja Networking och sedan Advanced.
Starta Xbox-appen. I navigeringsfönstret väljer du Connect, anger IP-adressen för Xbox One i rutan Xbox One not listed? Enter your console’s IP address och väljer sedan Connect.
Om detta inte fungerar sitter din Xbox One antagligen inte på samma nätverk som din Windows 10-dator. Se till att båda finns i samma nätverk.
Viktigt Se till att du inte har samma SSID (nätverksnamn) på ditt 2,4 GHz-nätverk som på ditt 5 GHz-nätverk.
En del trådlösa routrar använder som standard ett enda namn (SSID) för såväl 2,4 GHz- som 5 GHz-nätverk medan andra som standard använder två separata namn som hjälper dig att identifiera frekvensbandet. Om din router använder samma nätverksnamn för båda nätverken kan du konfigurera routern så att den ger respektive nätverk olika namn. Genom att skapa separata namn för dem kan du konfigurera datorn och Xbox One så att de använder ett specifikt nätverk och frekvensband.

Till sist provar du att starta om både datorn och Xbox One-konsolen, då detta ibland kan åtgärda anslutningsproblem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *