oprava připojení ke zvukovým zařízením bluetooth a bezdrátovým displejům ve windows 10

Oprava připojení ke zvukovým zařízením Bluetooth a bezdrátovým displejům

Zvuk přes Bluetooth

Pokud jste v centru akcí stiskli tlačítko Připojit, ale zařízení se nenašlo, zkuste toto:
– Zkontrolujte, že zařízení s Windows podporuje Bluetooth a že je zapnuté. V Centru akcí uvidíte tlačítko Bluetooth.
– Pokud tlačítko Bluetooth neuvidíte, zkuste si aktualizovat ovladač zařízení. Tady je postup: Běžte na Start, zadejte Správce zařízení, vyberte ho ze seznamu výsledků a potom ve Správci zařízení najděte svoje zařízení, klikněte na něj pravým tlačítkem (nebo ho stiskněte a přidržte), vyberte Aktualizovat software ovladače, vyberte Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače a potom postupujte podle zbývajících pokynů.


– Pokud je rozhraní Bluetooth zapnuté a ovladač je aktuální, ale zařízení přesto nefunguje, zkuste zařízení odebrat a znovu ho spárovat. Tady je postup: Běžte na Start, zadejte Zařízení, vyberte Bluetooth, vyberte zařízení, vyberte Odebrat zařízení a potom zkuste zařízení znovu spárovat.
– Zkontrolujte, jestli je zvukové zařízení Bluetooth zapnuté a zjistitelné. Postup závisí na zařízení. Přečtěte si informace dodané k zařízení nebo navštivte web výrobce.

Zařízení Miracast

Pokud jste v centru akcí stiskli tlačítko Připojit, ale zařízení se nenašlo, zkuste toto:
– Zkontrolujte, jestli zařízení s Windows podporuje Miracast. Informace najdete v dokumentaci dodané k zařízení nebo na webu výrobce.
– Zkontrolujte, jestli je zapnuté Wi-Fi.
– Zkontrolujte, jestli displej používaný k zobrazení podporuje Miracast a jestli je zapnutý. Jestli tomu tak není, budete potřebovat adaptér Miracast (někdy se mu taky říká „hardwarový klíč“), který se zapojí do portu HDMI.
– Zkontrolujte, že máte aktuální ovladače zařízení a máte nainstalovaný nejnovější firmware bezdrátového displeje nebo adaptéru (pokyny najdete na webu výrobce v informacích o podpoře nebo se podívejte do Windows Storu, jestli tam není aplikace od výrobce, která vám pomůže).
– Restartujte počítač a bezdrátový displej nebo adaptér.
– Odeberte zařízení tak, že přejdete na Start > Nastavení > Zařízení > Připojená zařízení a pak v části Projektory vyberte bezdrátový displej nebo adaptér a klepněte nebo klikněte na Odebrat zařízení. Zkuste se připojit.

Zařízení WiGig

Pokud jste v centru akcí stiskli tlačítko Připojit, ale zařízení se nenašlo, zkuste toto:
Zkontrolujte, že zařízení s Windows podporuje WiGig a že je zapnuté. Pokud počítač podporuje WiGig, uvidíte tlačítko WiGig v Nastavení > Režim v letadle.
Zkontrolujte, že displej podporuje WiGig. Pokud ho nepodporuje, budete potřebovat dok pro WiGig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *