postup přidání jazyka zadávání do počítače

Postup přidání jazyka zadávání do počítače

Přidání jazyka zadávání do počítače

Přejděte na Nastavení > Čas a jazyk > Země nebo oblast a jazyk.
Zvolte Přidat jazyk.
V seznamu vyberte jazyk, který chcete použít, a potom vyberte verzi oblasti, kterou chcete použít. Stahování začne okamžitě.

Nastavení jazyka zobrazení

Přejděte na Nastavení > Čas a jazyk > Oblast a jazyk.


Vyberte jeden ze svých jazyků a pak zvolte Nastavit jako výchozí.

postup přidání jazyka zadávání do počítače
postup přidání jazyka zadávání do počítače

Změna jazyka zadávání

Windows Vista:
Jazyk zadávání je nastavení v systému Windows, které určuje jazyk používaný k zadávání informací do počítače. Před změnou jazyka zadávání je třeba přidat tento jazyk do systému Windows. Další informace naleznete v tématu Přidání jazyka zadávání.

Postup změny jazyka zadávání

Klepněte na tlačítko Jazyk zadávání na panelu jazyků a potom na jazyk zadávání, který chcete použít.

postup přidání jazyka zadávání do počítače
postup přidání jazyka zadávání do počítače

Panel jazyků
Poznámka:Pokud se nezobrazí panel jazyků, klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel, přejděte na položku Panely nástrojů a klepněte na položku Panel jazyků.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *