změna místa pro ukládání záznamů z her na mém počítači

Změna místa, kam se v počítači ukládají záznamy z her

Vaše herní klipy a snímky obrazovek se vždy ukládají do složky Zachycení. Tuto složku ale můžete na počítači přesunout, kam chcete.
Přejděte na Průzkumník souborů > Videa.
Přetáhněte složku Zachycení na požadované místo.

změna místa pro ukládání záznamů z her na mém počítači
změna místa pro ukládání záznamů z her na mém počítači

Pokud zjistíte, že se po stisknutí kombinace kláves Windows + G nic nestane:

Zkontrolujte, zda máte nainstalovanou nejnovější aktualizaci aplikace Xbox. Další informace o postupu aktualizace aplikací naleznete v tématu Kontrola dostupnosti aktualizací pro aplikace a hry pomocí služby Windows Store.
Kontrola nastavení funkce Záznam ze hry: Otevřete aplikaci Xbox, přejděte do nabídky Nastavení a poté vyberte možnost Záznam ze hry. Zkontrolujte, zda je možnost Nahrávat herní klipy a screenshoty pomocí Záznamu ze hry nastavena jako Zapnutá.
Zkontrolujte, zda hra není nastavena pouze na režim na celou obrazovku. U některých her můžete v režimu na celou obrazovku použít herní panel, ale ne u všech.
Některé hry klávesu s logem Windows ignorují, takže kombinace kláves Windows + G nebude fungovat. V tom případě zkuste přidat vlastní klávesové zkratky. Přejděte do aplikace Xbox a vyberte možnosti Nastavení, Záznam ze hry a Klávesové zkratky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *