reparere tilkoblinger til bluetooth-lydenheter og trådløse skjermer i windows 10 mobile

Reparere tilkoblinger til Bluetooth-lydenheter og trådløse skjermer

Bluetooth-lyd

Hvis du trykker knappen Koble til i handlingssenter og ikke finner den Bluetooth-aktiverte lydenheten, kan du prøve dette:
Kontroller at Windows-enheten støtter Bluetooth, og at den er slått på. Du skal se en Bluetooth– knapp i handlingssenter.
Kontroller at den Bluetooth-aktiverte lydenheten er på og synlig. Hvordan du gjør dette, varierer fra enhet til enhet, så se informasjonen som fulgte med enheten eller gå til nettstedet til produsenten.

Fortsett å lese «reparere tilkoblinger til bluetooth-lydenheter og trådløse skjermer i windows 10 mobile»

koble en bluetooth-enhet til pc-en min

Koble en Bluetooth-lydenhet eller trådløs skjerm til PC-en

Koble til en Bluetooth-lydenhet (Windows 10)

Animasjon som viser valg av alternativer for Bluetooth fra handlingssenteret.

koble en bluetooth-enhet til pc-en min
koble en bluetooth-enhet til pc-en min

Hvis du vil koble Bluetooth-hodesett, -høyttalere eller -hodetelefoner til Windows 10-PC-en, må du sammenkoble enheten først.

Fortsett å lese «koble en bluetooth-enhet til pc-en min»

reparere tilkoblinger til bluetooth-lydenheter og trådløse skjermer i windows 10

Reparere tilkoblinger til Bluetooth-lydenheter og trådløse skjermer

Bluetooth-lyd

Hvis du trykker knappen Koble til i handlingssenter, men ikke finner enheten, kan du prøve følgende:
– Kontroller at Windows-enheten støtter Bluetooth, og at den er slått på. Du skal se en Bluetooth-knapp i handlingssenter.
– Hvis du ikke ser Bluetooth-knappen, kan du prøve å oppdatere enhetsdriveren. Slik gjør du det: Gå til Start, angi Enhetsbehandling, velg den fra listen over søkeresultater, og deretter i Enhetsbehandling finner du enheten, høyreklikker (eller trykker og holder) den, velger Oppdater driverprogramvare, velger Søk automatisk etter oppdatert driverprogramvare og følger resten av fremgangsmåten.

Fortsett å lese «reparere tilkoblinger til bluetooth-lydenheter og trådløse skjermer i windows 10»