jak poznám, jestli je možné webu v prohlížeči microsoft edge důvěřovat

Jak poznám, jestli je možné webu v prohlížeči Microsoft Edge důvěřovat?

Pokud vedle adresy webu v prohlížeči Microsoft Edge uvidíte tlačítko zámku, znamená to, že:
– Všechno, co odesíláte a přijímáte v rámci webu, je zašifrované, což znesnadňuje přístup k těmto informacím jiným uživatelům.
– Web je ověřený, což znamená, že společnost, která web provozuje, má certifikát potvrzující, že společnost web vlastní. Kliknutím na tlačítko zámku se můžete podívat na to, kdo je vlastníkem webu a kdo ho ověřil.


– Šedý zámek znamená, že je web zašifrovaný a ověřený. Zeleným zámkem pak Microsoft Edge indikuje větší pravděpodobnost, že jde o autentický web. Web je takto vyhodnocený proto, že v takovém případě používá certifikát s rozšířeným ověřením (EV – Extended Validation), který je možné získat jen na základě přísnějšího procesu ověření identity.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *