använda fjärrskrivbord

Använda Fjärrskrivbord

Använda Fjärrskrivbord på din Windows-, Android- eller iOS-enhet för att fjärransluta till en dator:
Ställ in fjärrdatorn så att fjärranslutningar tillåts. Se Hur ansluter jag till en annan dator med Anslutning till fjärrskrivbord?
På fjärrdatorn öppnar du Inställningar och går till System > Om. Anteckna datorns namn. Du behöver detta senare.

I Inställningar går du till System > Energialternativ och kontrollerar att Strömsparläge är inställt på Aldrig.

Ange det fullständiga namnet på fjärrdatorn i Anslutning till fjärrskrivbord på den lokala datorn. Detaljerade anvisningar finns i Anslut till en annan dator med Anslutning till fjärrskrivbord.

En kommentar till “använda fjärrskrivbord”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *