jak použít vzdálenou plochu

Jak použít Vzdálenou plochu

Na zařízení se systémem Windows, Android nebo iOS použijte Vzdálenou plochu, když se chcete vzdáleně připojit k počítači.
Nastavte vzdálený počítač tak, aby umožňoval vzdálené připojení. Viz Jak se pomocí funkce Připojení ke vzdálené ploše můžu připojit k jinému počítači?
Na vzdáleném počítači otevřete Nastavení a přejděte na Systém > O systému. Poznamenejte si název počítače. Budete ho potřebovat později.

Pak v Nastavení přejděte na Systém > Napájení a režim spánku a zkontrolujte, že režim spánku je nastavený na Nikdy.

Na místním počítači zadejte v Připojení ke vzdálené ploše celý název vzdáleného počítače. Podrobné pokyny najdete v tématu Připojení k jinému počítači prostřednictvím Připojení ke vzdálené ploše.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *