så här använder du alarm i windows 10

Så här använder du appen Alarm & klocka

Skjuta upp eller stänga alarm

När alarmet börjar ljuda visas ett meddelande och du kan välja om du vill skjuta upp eller stänga alarmet. Meddelandet visas även om appen är stängd, ljudet är avstängt och datorn är låst.

så här använder du alarm i windows 10
så här använder du alarm i windows 10

Fortsätt läsa ”så här använder du alarm i windows 10”