vytvoření webové poznámky v microsoft edgi

Vytvoření webové poznámky v Microsoft Edgi

Funkce Webová poznámka v Microsoft Edgi umožňuje psát, čmárat, kreslit nebo zvýrazňovat cokoliv na webových stránkách.
Vyberte Microsoft Edge a přejděte na stránku, na kterou chcete psát.
Vyberte Vytvořit webovou poznámku a pak vyberte Pero (2), Zvýrazňovač (3) nebo Přidat poznámku (5) a vyznačte na stránce, co chcete. Vyberte Posunout (1), pokud se chcete po stránce pohybovat, nebo Vymazat (4), pokud chcete značky nebo poznámky odstranit.

vytvoření webové poznámky v microsoft edgi
vytvoření webové poznámky v microsoft edgi

Webovou poznámku můžete uložit nebo nasdílet. Můžete také vybrat Vystřihnout (6) a zkopírovat si část stránky s označením do schránky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *